Ankieta dotycząca modernizacji placu zabaw pomiędzy ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów

Firma Educarium Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej projektuje teren rekreacyjny obejmujący część działki nr 4/1 obr. 44 Krowodrza, obok Samorządowego Przedszkola nr 130 im. Stanisława Pagaczewskiego – obecnie na terenie znajduje się ogrodzony plac zabaw, kosz do koszykówki i górka saneczkowa.

Ma tu powstać teren rekreacyjny dla Mieszkańców osiedla – dla całych rodzin.

W związku z powyższym chcemy wiedzieć, co Państwo, jako Mieszkańcy osiedla oraz obecni i przyszli użytkownicy terenu oczekujecie od inwestora – Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie– Gminy Miejskiej Kraków.

Ankieta ma charakter anonimowy. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przez projektantów terenu. Swoimi odpowiedziami pomagają nam Państwo współtworzyć taki teren, który odpowiada Państwu najbardziej.

Do jakiej grupy wiekowej Pan/Pani należy?

Proszę podać swoją płeć:

Czy mieszka Pan/Pani w blokach sąsiadujących z przedmiotowym terenem (dz. nr 4/1 obr. 44 Krowodrza)?

Czy Pana/Pani zdaniem potrzebna jest modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów?

Czy posiada Pan/Pani dzieci, jeśli tak to w jakim wieku?

Jak często korzysta Pan/Pani z terenów zieleni miejskiej?

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Proszę podać, która z poniższych opcji jest dla Pana/Pani ważniejsza na terenie rekreacyjnym:

Co według Pana/Pani musi się koniecznie znaleźć na tym placu rekreacyjnym?

Które urządzenia/elementy są dla Pana/Pani najbardziej atrakcyjne (proszę wybrać maksymalnie 3 pozycje)?

Jakie inne urządzenia są dla Pana/Pani najbardziej atrakcyjne?

Jakie są Pana/Pani największe obawy odnośnie tego terenu i opracowywanego projektu?

Jakie są Pana/Pani inne największe obawy odnośnie tego terenu i opracowywanego projektu?

O czym nie możemy zapomnieć, projektując ten plac zabaw?

Proszę o opisanie/narysowanie, w jaki sposób Pan/Pani chce spędzać swój czas na placu rekreacyjnym pomiędzy ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów. Rysunki można przesłać za pomocą poczty e-mail na adres ZZM w Krakowie: sekretariat@zzm.krakow.pl


    W przypadku przesłania rysunku, proszę wpisać: rysunek przesłany pocztą elektroniczną.