Ankieta dla organizacji pozarządowych – Centrum Obywatelskie Nowa Huta

Zakres działań Centrum Obywatelskiego zależy od potrzeb jego mieszkańców. Dotychczas Centra Obywatelskie realizowały swoje działania dla dwóch głównych grup odbiorców: mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do udziału w ankiecie!

Planujesz korzystać z Centrum Obywatelskiego jako:


    (uwaga możesz wybrać dwie odpowiedzi)

Czy jako organizacja pozarządowa chciałbyś/chciałabyś wymieniać się doświadczeniami?

Czy jako organizacja pozarządowa chciałbyś/chciałabyś brać udział w kompleksowym programie rozwoju kompetencji liderskich?

Czy jako organizacja pozarządowa chciałbyś/chciałabyś korzystać ze szkoleń tematycznych (np. w pozyskiwaniu funduszy, zarządzaniu projektami, promocji i komunikacji)?

Czy jako organizacja pozarządowa chciałbyś/chciałabyś korzystać z przestrzeni CO?

Czy jako organizacja pozarządowa chciałbyś/chciałabyś nawiązywać relacje, sieciować się z innymi organizacjami dla osiągania wspólnych celów?

Czy jako organizacja pozarządowa chciałbyś/chciałabyś korzystać ze wsparcia finansowego?

Czy jako organizacja pozarządowa chciałbyś/chciałabyś korzystać z narzędzi promocyjnych większego partnera jaki będzie Centrum Obywatelskiego?

Centrum Obywatelskie to miejsce, które możemy na tym etapie dostosować do Twoich potrzeb. Może już kiedyś korzystałeś/korzystałaś z innego CO i masz jakieś spostrzeżenia? Albo chciałbyś/chciałabyś odnieść się do sporządzonej koncepcji.

To jest miejsce, w którym możesz pozostawić wszystkie swoje opinie na temat Koncepcji Centrum Obywatelskiego w Nowej Hucie: 

Czy angażowałeś/angażowałaś się już w działania społeczne?

Czy Twoja organizacja pozarządowa działa na rzecz Nowej Huty?