Ankieta dla mieszkańców – Centrum Obywatelskie Nowa Huta

Zakres działań Centrum Obywatelskiego zależy od potrzeb jego mieszkańców. Dotychczas Centra Obywatelskie realizowały swoje działania dla dwóch głównych grup odbiorców: mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do udziału w ankiecie!

Planujesz korzystać z Centrum Obywatelskiego jako:

(uwaga możesz wybrać dwie odpowiedzi)

Czy jako mieszkaniec/mieszkanka chciałbyś/chciałabyś bezpłatnie korzystać z przestrzeni Centrum Obywatelskiego na działania mieszkańców?

Czy jako mieszkaniec/mieszkanka chciałbyś/chciałabyś organizować wydarzenia dla sąsiadów/dzielnic przy wsparciu specjalistów zatrudnianych przez CO?

Czy jako mieszkaniec/mieszkanka chciałbyś/chciałabyś brać udział w spotkaniach i poznawać innych liderów lokalnych i aktywnych mieszkańców?

Czy jako mieszkaniec/mieszkanka nie chcesz robić sam/sama wydarzeń, ale chciałbyś/chciałabyś, żeby CO organizowało wydarzenia dla dzielnic?

Czy jako mieszkaniec/mieszkanka chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć w spotkaniach z udziałem ekspertów, których celem jest rozwiązywanie aktualnych problemów dzielnicy związanych z architekturą, zielenią, przestrzenią?

Czy jako mieszkaniec/mieszkanka chciałbyś/chciałabyś wspólnie z CO przygotowywać i promować inicjatywy związane z Budżetem Obywatelskim, inicjatywą lokalną?

Czy jako mieszkaniec/mieszkanka chciałbyś/chciałabyś Zostać wolontariuszem?

Centrum Obywatelskie to miejsce, które możemy na tym etapie dostosować do Twoich potrzeb. Może już kiedyś korzystałeś/korzystałaś z innego CO i masz jakieś spostrzeżenia? Albo chciałbyś/chciałabyś odnieść się do sporządzonej koncepcji.

To jest miejsce, w którym możesz pozostawić wszystkie swoje opinie na temat Koncepcji Centrum Obywatelskiego w Nowej Hucie:


Czy angażowałeś/angażowałaś się już w działania społeczne?

Czy Twoja organizacja pozarządowa działa na rzecz Nowej Huty?